Aveny Vest

 

Status: Under utvikling (2016-2021)
PROGRAM: Bolig, 176 leiligheter
OPPDRAGSGIVER: Skanska
STED: Lillestrøm, Norge

www.avenyvest.no

 

Utfordringen med Aveny Vest var å lage en god overgang mellom kvartalene i Lillestrøm og hagebyen. Vi ønsket å ha så høy bokvalitet som mulig i leilighetene, uten å stenge for mye lys ute for naboene rundt kvartalet.

Et av grepene vi har gjort er å la de ulike delene variere i høyde og volum. Bygget går opp og ned og inn og ut. Lavest mot hagebyene og høyere mot byen for å skape en jevn overgang. Variasjonen lar også lyset slippe inn på en bedre måte og skjermer mindre for de som bor ved siden av.

Vi ønsker også at Aveny Vest skal kunne gi noe tilbake til byen. Derfor har vi lagt opp til kafeer og butikker i første etasje. Man kan også gå inn i kvartalet og komme til intime og grønne byrom. Torgene blir sosiale møteplasser der man kan slappe av og la barna leke.

For å passe inn i byen har vi valgt å la materialene og volumene variere. Grepene gir bygget identitet og gjør at man unngår lange ensformige linjer i byen. Man kommer ikke til å bo i en stor anonym kloss, men i det brune høye bygget eller det røde lave.