Fremtind

FERDIG: 2019
OPPDRAGSGIVER: Fremtind forsikring
PROGRAM: Transformasjon av næringslokale

 

1. januar 2019 ble Fremtind etablert gjennom fusjonen mellom SpareBank1 Forsikring og DNB Livsforsikring. Zinc ble engasjert for å utvikle Fremtinds nye hovedkontor i Hammersborggate 2.

De bygningsmessige løsningene som Zinc etablerte ved totalrehabiliteringen av bygget i 2011 står seg, og det var ikke behov for store bygningsmessige inngrep. Dette gjorde at prosjektet var realistisk å gjennomføre på den korte tiden.

Identitet - Vi jobbet tett med Fremtind om konseptet for de fysiske omgivelsene. De ville uttrykke sin bakgrunn fra to solide aktører med lang historie, samtidig som de ville fremstå som fremoverlente, innovative og miljøbevisste. Forsikring gir trygghet i alle livsfaser, og interiørkonseptet har fått navnet Livsløpet. Vi tilfører bygget og interiøret menneskelige kvaliteter, gode steder å være gjennom solide, naturlige og ærlige materiale og elementer av natur i form av mye grønne planter.

I tett samarbeid med Scandinavian Design Group som utviklet Fremtind identiteten, laget vår strategiske designer en serie med grafikk som understøtter interiørkonseptet. Det var viktig å lage grafikk som snakket med interiøret samtidig som det skal være tro mot merkevaren og den grafiske identiteten til Fremtind. Grafikken tilfører bygget det ekstra gjennom tapeter, foliering og skilting.

Gjenbruk - Det var fokus på gjenbruk av møbler i prosjektet, og det ble kun vært kjøpt inn nytt der eksisterende møbler ikke oppfylte funksjon eller var utslitt. For eksempel ble 500 møtestoler trukket om for andre gang, slik at de kan leve i 10 år til. Alle standard arbeidsplasser og oppbevaring er gjenbruk, og eksisterende sosiale møbler er integrert og tilpasset det nye konseptet.
Totalt ligger andelen gjenbruk på over 80%. Nye produkter og materialer er nøye vurdert i henhold til miljøkrav.

Zinc har utviklet spesialdesignede plassbygde identitetsskapende elementer som plantekasser, sittebenker og sittebåser som er gjennomgående i hele bygget.

Nye arenaer - Vi gjennomførte en brukerprosess med alle forretningsområder. Med bakgrunn i dette ble det planlagt en aktivitetsbasert løsning med noe variasjon mellom avdelinger. Man ville endre arbeidsmetodikk og skape felles møteplasser og samhandlingsarenaer. Kantinen i 2. etg. er blitt Basecamp, en arena for flerbruk og samhandling. De beste arealene i toppetasjen ble Tinden, fellesområde for prosjekt, stilleplasser, avkobling og sosialt samvær.

Åpne opp - Fremtind er sentralt plassert i bybildet i ett spennende område i sterk utvikling. Dette ga mulighet for å åpne 1.etasje og signalisere en solid og tilstedeværende aktør, og et folkelig sted som setter mennesket i fokus. Store LED-flater med levende bilder og en hyggelig kafe tilrettelagt for arbeid og uformelle møter er en nyskapende velkomst som gjør Fremtind attraktiv for besøkende og potensielle ansatte.