Rødbankkvartalet

FERDIG: 2020
OPPDRAGSGIVER: Sparebank 1 Nord Norge
PROGRAM: Rehabilitering av næringslokale

 

Midt i Storgata i Tromsø sentrum ligger Rødbankkvartalet og inviterer byens befolkning inn. Kvartalet består av Rødbanken, Stengården og Nybygget og er knyttet sammen av det glassoverbygde atriumet. Her trekkes byrommet inn og folk kan møtes!

Rødbanken er ikke lenger bare en bank, men et åpent kvartal med et mangfold av aktiviteter hver dag. Her kan lag og foreninger ha samlinger og arrangementer, barselgruppa kan trille gjennom, folk flest kan stikke innom for å ta en matbit – eller bare en kaffe før de får med seg en konsert.

Rødbankens navn stammer fra den karakteristiske rødoransje fargen bygget har hatt siden det sto ferdig i 1915. Inne i kvartalet møtes det gamle og det nye slik at de fremhever hverandre; den varme og lune fargepalletten i er trukket inn og møter en dusere arktisk palett i Nybygget. De historiske byggene har en grovere tekstur mens det nye er preget av glass og stål.

I tillegg til å være en møteplass for byen, er Rødbankkvartalet hjem for Sparebank 1 Nord-Norge sine 400 ansatte i bank, finans, markets, eiendomsmegler og regnskapshus. En av prosjektets målsettinger har vært å skape et framtidsrettet, fleksibelt og felles sted å jobbe, samhandle og utvikle landsdelens største finanshus. Vi har fått vært med på reisen med bankens ansatte for å definere framtidsvisjonene, utfordre de etablerte metodene og oversette tankene til det fysiske bygget.

Et viktig grep for å tilrettelegge for at kolleger møtes har vært å legge byggets kommunikasjonsareal og sosiale soner inn mot glassatriet slik at folk og aktivitet blir synlige. Fra disse sonene fordeler man seg ut i rolige og skjermede arbeidssoner i alle tre bygg.

Vi har også utformet en egen visuell identitet til Rødbanken som går igjen i bygget. Formen på det særegne og historiske bygget er forenklet til et grafisk element som er gjenkjennelig og identitetsskapende. Videre er arkitektoniske detaljer plukket ut og oversatt til grafikk.

Kvartalets fellesarealer er tilrettelagt for både arbeid, sosiale arrangementer og bespisning. Med den lune materialiteten og gjennomtenkt belysning er det et yndet sted, selv på mørke vinterdager.