Google

OPPDRAGSGIVER: Google
FERDIG: 2019
KONSEPT: INTERIØR OG UTFORMING KONTOR
STED: OSLO, NORGE

Google Norway har vokst raskt, og bare tre år etter innflytting i nye lokaler på Aker Brygge, meldte behovet seg for å utvide kontoret til tilstøtende arealer. Zinc ble engasjert til å programmere arealet i tråd med Google’s internasjonale retningslinjer og krav om fleksibilitet i lokalene, gjennomføre en brukerprosess med lokale ansatte, definere konsept for lokalene, prosjektere utforming, koordinere mot tekniske fag og følge opp gjennomføringen av byggeprosjektet.

I konseptutviklingen arbeidet Zinc tett med brukergruppen for å definere hvordan det nye arealet skulle utformes. Det var viktig å definere et konsept som kunne flettes fint sammen med det eksisterende, men likevel være noe eget og nytt; et uttrykk som var raffinert og voksent, samtidig som det var røft, urbant og lekent. Lokal forankring og nordiske verdier var viktige premisser og «Norwegian Urban Culture» har vært førende for bruk av velkjente motiver fra Oslo i grafikken og røffe, ærlige og rene materialer og farger.