Gamle Stabekk skole

FERDIG: 2017
OPPDRAGSGIVER: Bærum kommune
PROGRAM: Uteområde for skole

 

Gamle Stabekk Skole og skolegården er totalrenovert og tilrettelagt for barn fra 4.-7. klasse. Tilgjengelighet og universell utforming har stått sentralt i utformingen av et nytt funksjonelt og omfattende uteanlegg. Skolegården har en forståelig og lesbar planløsning som gjør det enkelt og intuitivt å ta seg frem i skolegården. Overflater er tilpasset bevegelseshemmede med hensyn til fallforhold og overflater. Virkemidler som material- og strukturforskjeller i dekker gir også enkel lesbarhet av uterommet.

Terrengforskjellene i skolegården tas opp med murer, amfi og jevne hellinger. Utforming av skolegården har tatt hensyn til den eksisterende vegetasjonen på tomten. Eksisterende trær er beholdt sammen med et stort gressarealet, som bidrar til overvannshåndtering.

Det er integrert en ballbane, tribune og hinderløype. Ved ny vegetasjon er det lagt vekt på robuste, nøysomme busker og bunndekkende stauder.