Nordseter skole

FERDIG: 2019
OPPDRAGSGIVER: Oslo Kommune
PROGRAM: Rehabilitering av ungdomsskole
SAMMEN MED: Enerhaugen Arkitekter

 

Nordseter skole på Nordstrand i Oslo er en kombinert barne- og ungdomsskole med tilbud fra 1.-10.trinn

I transformasjonen av Nordseter er den opprinnelige bærekonstruksjonen beholdt, mens øvrige deler av bygget er skiftet ut til fordel for mer moderne, funksjonelle og klimavennlige løsninger.

Trapperommene er utsmykket med store mønstrede veggfelt, som skaper identitet og fargespill i fasaden. Fra å være et bygg med lukkede korridorer og rom, er skolen blitt et bygg det er enkelt å orientere seg i, med gjennomsyn og gode siktlinjer.

Hovedfokus har vært gode undervisningsrom og oppholdssoner, med variasjon i material- og fargebruk, og en planløsning som tilrettelegger for ulike læringsformer og aktiviteter. Sammen med våre samarbeidspartnere i Enerhaugen arkitekter, har vi jobbet frem en gjennomgående material- og fargepalett for bygget, med bevisst fargesetting av alle skolens rom for å unngå fargeløse arealer.

Rommene er organisert rundt en tett kjerne, som er synlig fra hele skolen. I kjernen finner man skolens gymsal – et stort rom for aktivitet og bevegelse. Varme rødlige toner er brukt ved utvendig fargesetting av kjernen, for å underbygge denne aktiviteten og bringe varme inn i øvrige rom.

Rommene ut mot fasaden er derimot fargesatt i toner mot grønt og blått, for å skape gode, dempede rom for undervisning, kreativt arbeid og konsentrasjon.