Oslo Met P46

Ferdig: 2017
Oppdragsgiver: Oslo Metropolitan University
Program: Strategisk Campusutvikling for Oslo Metropolitan University
I samarbeid med: Ross Konsept

 

Zinc, i samarbeid med DARK Arkitekter og Ross Konsept, var involvert i prosjektet Strategisk Campusutvikling for Oslo Metropolitan University. Prosjektet gjennomføres som en del av OsloMets strategiarbeid med å utvikle studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer.

Synlighet i bybildet, effektiv arealutnyttelse og en fremtidsrettet læringsarena er hovedmålsettinger for Oslo Metropolitan University’s strategiske campusutvikling. Prosjektet skal bidra til at OsloMet blir en del av et lokalt og globalt kunnskapsnettverk. Prosjektgruppen har i tidlig fase definert 10 tiltak som over 10 år skal åpne opp og reflektere institusjonens kvaliteter gjennom et lekent uttrykk. Vi har utviklet en designmanual for arbeidene.

Som et første ledd i å skape en mer åpen og inviterende campus på Frydenlundområdet, har første etasje i Pilestredet 46 gjennomgått en rehabilitering. Fokus har vært på å synliggjøre aktivitet og skape en inviterende adkomst til campus.