2020park

FERDIG: Under utvikling
OPPDRAGSGIVER: 2020park AS
PROGRAM: Norges første BREEAM Community, næring og bolig

Nå er 2020park blitt BREEAM Communities sertifisert med «Outstanding», hvilket er høyeste klassifisering. Dermed er 2020park ikke bare Norges første BREEAM Communities prosjekt, men også den områdeutviklingen i verden, som har oppnådd høyest BREEAM-score inntil nå.

Med sin strategiske plassering langs den nye bussveien mellom Stavanger og Sandnes, vil 2020park bli det naturlige urbane sentrum på Forus. Prosjektet tar målene i byvekstavtalen og nullvekstmålene på alvor og vil være med på å redusere transportbehov og dermed utslippene betraktelig.

Området skal på sikt transformeres til en attraktiv og vital bydel med bærekraft og fremtidsrettede løsninger som styrende. Den aktuelle planen omfatter 2. byggetrinn i en større, langsiktig utbygging av hele bryggeriområdet på Forus. Det samlede utbyggingspotensialet er på ca. 220.000m2

Byggetrinn 2 vil inneholde kontorarbeidsplasser, boliger, handel, kafeer, restauranter og lokale tilbud på ca. 100.000m2 bygningsmasse. Foruten ca. 100 boliger, vil prosjektet romme ca. 3-5000 kontorarbeidsplasser med tilhørende møteplasser, handel og servicetilbud.