Ruseløkkveien

FERDIG: 2016
OPPDRAGSGIVER: Storebrand
PROGRAM: Urban plan og rehabilitering av bygg

 

Bakgrunnen for prosjektet er en omregulering av Ruseløkksveien, mellom Haakon VIIs gate og Dronnings Mauds gate, til en gågate og et bilfritt byrom med rehabilitering av tilstøtende bygninger på begge sider av den ny gågaten.

Den bevaringsverdige og trappede glassfasaden i Vikaterrassen er erstattet av en profilfri glassfasade iht dagens krav til u-verdier. Tilstøtende bevaringsverdige bygg og fasader på motsatt side av gågaten er også oppgradert iht nye krav. Lokalene bak fasadene er også rehabilitert, bla. med overflater som er tilbakeført til opprinnelig tilstand, offentlig toaletter, fellesrom for ansatte og nye offentlige heiser som forbinder p-anlegg i basen med den nye gågaten.


Revitaliseringen av Ruseløkkveien styrker den viktige forbindelsen mellom Nationaltheatret Stasjon, Aker Brygge og det framtidig nasjonalmuseet og transformerer det gamle gateløpet til et nytt og revitalisert byrom. Målsetning er å skape et aktiv, tidløst og gjenkjennbart uterom som gir identitet til både området og Oslo sentrum. Byrommet skaper nye plasser for lek og opphold, varierte aktiviteter, uteservering og eventer.

Gjennom ny belegning i granitt og nytt belegningsmønster skapes et attraktiv handelsområde. Gågaten får i tillegg til ny overfalte; bymøbler, plantefelt med variert vegetasjon, avfallsbeholdere, sykkelparkering og belysning.

Intensjonen er at bygningsmassen i Vikaterrassen skal gjenoppstå som bærekraftige og attraktive handelslokaler. Utomhusanlegget skal være med å styrke viktige kvaliteter i den eksisterende arkitekturen og gjøre den nye gågata til et moderne og tidløst sted.