Luhrtoppen

Status: Under utvikling
Program: Bolig 28 000 m2 (inkl 9000 m2 p-plass under jorden)
Oppdragsgiver: Bor BBL
Sted: Lørenskog, Norge

www.luhrtoppen.no/

Blant furutrærne

Luhrtoppen

Luhrtoppen
Blant furutrærne

Status: Under utvikling
Program: Bolig 28 000 m2 (inkl 9000 m2 p-plass under jorden)
Oppdragsgiver: Bor BBL
Sted: Lørenskog, Norge

www.luhrtoppen.no/
Luhrtoppen
.
.
Interiør
Interiør
Utsikt
Utsikt
Natur
Natur