MALERHAUGVEIEN 15

Status: Under utvikling
DESIGN: 2014-2019
PROGRAM: bolig 8000 m²
STED: Oslo
OPPDRAGSGIVER: Boligbyggelaget Usbl
I samarbeid med: Lark Landskap

VARIASJON OG ÅPENHET

Gateperspektiv mot nord - bymessig utforming

MALERHAUGVEIEN 15
VARIASJON OG ÅPENHET

Status: Under utvikling
DESIGN: 2014-2019
PROGRAM: bolig 8000 m²
STED: Oslo
OPPDRAGSGIVER: Boligbyggelaget Usbl
I samarbeid med: Lark Landskap
Gateperspektiv mot nord - bymessig utforming
Perspektiv mot øst - rytme og romdannelse
Perspektiv mot øst - rytme og romdannelse
Perspektiv av utearealer - terreng og tilgjengelighet
Perspektiv av utearealer - terreng og tilgjengelighet