VIKINGTIDSMUSEET

DESIGN: 2015
PROGRAM: Utvidelse og nybygg av eksisterende utstillingslokale
STED: Bygdøy, Oslo
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg

Et publikumsrettet kultursenter

"Funnet" oppstår ut i fra tre tydelige
valg knyttet til museets opplevelse
for besøkende, rammebetingelser for
gjenstandene og forholdet til eksisterende,
fredet hovedbygning. Museets konsept
for opplevelse har som ambisjon å skape
undring over de konkrete gjenstander,
fremheve gleden ved oppdagelsen av dem og
et ønske om å skrape under overflaten.

Prosjektet har som premiss at de utstilte
objekter flyttes til et nytt bygg designet for
å optimalisere presentasjonen. "Funnet" er et
prosjekt som bevisst ikke konkurrerer med
eksisterende bygg, men gir det en verdig
plass som aktivt, åpent og publikumsrettet
kultursenter – en node på Bygdøy og i Oslo.

VIKINGTIDSMUSEET
Et publikumsrettet kultursenter

DESIGN: 2015
PROGRAM: Utvidelse og nybygg av eksisterende utstillingslokale
STED: Bygdøy, Oslo
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
"Funnet" oppstår ut i fra tre tydelige
valg knyttet til museets opplevelse
for besøkende, rammebetingelser for
gjenstandene og forholdet til eksisterende,
fredet hovedbygning. Museets konsept
for opplevelse har som ambisjon å skape
undring over de konkrete gjenstander,
fremheve gleden ved oppdagelsen av dem og
et ønske om å skrape under overflaten.

Prosjektet har som premiss at de utstilte
objekter flyttes til et nytt bygg designet for
å optimalisere presentasjonen. "Funnet" er et
prosjekt som bevisst ikke konkurrerer med
eksisterende bygg, men gir det en verdig
plass som aktivt, åpent og publikumsrettet
kultursenter – en node på Bygdøy og i Oslo.
Visualisering av utstillingsområde for Osebergfunnet
Visualisering av utstillingsområde for Osebergfunnet
Close-up av modell
Close-up av modell
Fugleperspektiv
Fugleperspektiv