Voss Stasjon Hotell

Status: Under bygging
Program: Hotell 215 rom, 12 000m²
Oppdragsgiver: Bane Nor, Odfjell eiendom
Sted: Voss, Norge
I samarbeid med: Lark Landskap

Neste stopp Voss

Voss stasjon hotell

Voss Stasjon Hotell
Neste stopp Voss

Status: Under bygging
Program: Hotell 215 rom, 12 000m²
Oppdragsgiver: Bane Nor, Odfjell eiendom
Sted: Voss, Norge
I samarbeid med: Lark Landskap
Voss stasjon hotell
Voss stasjon hotell
Voss stasjon hotell
Voss stasjon hotell
Voss stasjon hotell
Voss stasjon hotell
Voss stasjon hotell
Snittmodell
Snittmodell
Voss stasjon hotell fasade
Voss stasjon hotell fasade